Browsing Tag

Smart University

กรุงไทยจับมือมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาสู่ Smart University

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์   กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ BUU Smart…