Browsing Tag

SCBLIFE

SCBLIFE แชร์แนวคิด “การบริหารการเปลี่ยนแปลง”…

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่เดิม ธุรกิจที่เคยประสบความสำเร็จเมื่อหลายสิบปีก่อนเริ่มถูกแทนที่ด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล…

SCBLIFE ปรับ mindset จากภายในสู่ภายนอก สร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยแนวคิด…

สุขภาพกายและใจที่แข็งแรงคือตัวแปรสำคัญกับความสุขและความพึงพอใจในชีวิต ด้วยสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูงและวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน อาจทำให้ใครหลายๆ คนลืมที่จะหันมาดูแลตัวเอง จนมีปัญหาสุขภาพตามมา และทำให้ความสุขในชีวิตขาดหายไป…