Browsing Tag

Root/Jailbreak

กรุงศรี ปิดช่องอุปกรณ์ที่ผ่านการทำรูท/เจลเบรค

กรุงศรียกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการทำธุรกรรมผ่าน KMA ปิดช่องอุปกรณ์ที่ผ่านการทำรูท/เจลเบรค (Root/Jailbreak) กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))…