Browsing Tag

Robotics and Automation

กรุงไทยออกสินเชื่อ Robotics and Automation หนุน SME ใช้หุ่นยนต์ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี

          กรุงไทยออกสินเชื่อ Robotics and Automation ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ให้วงเงินสูงถึง 80% ของงบลงทุน และให้ บสย.ค้ำประกันได้ 100% หากวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน…