Browsing Tag

QR Code

ธ.ก.ส. จับมือ เคทีซี เปิดช่องทางร้านค้าน้องหอมจัง รับชำระค่าสินค้า-บริการด้วย QR Code ผ่านAlipay

ธ.ก.ส. จับมือเคทีซี หนุนสร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการภาคเกษตร โดยเปิดช่องทางรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วย QR Code กับร้านค้าน้องหอมจังของ ธ.ก.ส. ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของอาลีเพย์ (Alipay) ครอบคลุมทั้งร้านค้าชุมชนสร้างไทย ที่พัก…

กสิกรไทยผนึกบิ๊กซีรับชำระเงินผ่าน QR Code และฝากเงินที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์บิ๊กซีทั่วประเทศ

กสิกรไทยผนึกบิ๊กซีรับชำระเงินผ่าน QR Code และฝากเงินที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์บิ๊กซีทั่วประเทศ ธนาคารกสิกรไทยร่วมมือกับบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เพิ่มศักยภาพการทำธุรกรรมการเงินในรูปแบบดิจิทัล ตอบโจทย์ลูกค้าให้สามารถชำระเงินด้วย QR Code…