Browsing Tag

Q

คปภ. ชี้ครึ่งปีแรกศก.ชะลอตัว พร้อมอวดผลงาน Q1ธุรกิจประกันภัยเบี้ยรับรวมทะยาน 207,208 ล้านบาท

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดให้ปี 2562 เป็นปีแห่ง “การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง”…