Browsing Tag

OXFAM Trailwalker

เอไอเอ ประเทศไทย ส่งนักวิ่งน่องเหล็ก 8 ท่าน พิชิตเส้นทาง 100 กม. ใน OXFAM Trailwalker

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของกลุ่มบริษัทเอไอเอ ส่งนักวิ่งน่องเหล็ก 8 ท่าน ร่วมท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง กับการพิชิตเส้นทางการวิ่งเทรลระยะ 100 กิโลเมตร ข้ามผ่านภูเขากว่า 23 ลูก เพื่อพิชิตเส้นทางธรรมชาติที่มีความชันสะสมสูงถึงกว่า…