Browsing Tag

Non-Tariff Measures

อาเซียนเร่งเครื่องปี 62 ลดอุปสรรคการค้า เอื้อผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจราบรื่น

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน(ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee: ATF-JCC) เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ…