Browsing Tag

Krungsri Supply Chain on Blockchain

กรุงศรี ผนึกปูนซีเมนต์นครหลวง พัฒนาโซลูชั่นเชิงธุรกิจ ปฎิบัติอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง  Krungsri…

กรุงศรีพลิกโฉมโลกการเงินในภาคธุรกิจไทยอีกครั้ง นำนวัตกรรม Krungsri Supply Chain on Blockchain ผนวกเทคโนโลยี AI Deep Learning มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในระบบการ ซื้อ-ขายระหว่างเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่…