Browsing Tag

GIAJ

TGIA ร่วมกับ GIAJ จัดสัมมนา ISJ Overseas Seminar 2019 มุ่งหวังพัฒนาอุตฯประกันภัยของไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น และสถาบันประกันภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนา ISJ Overseas Seminar 2019 ในประเทศไทย ศึกษาต้นแบบของญี่ปุ่นพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยของไทย นายอานนท์ วังวสุ…