Browsing Tag

DIY FACE SHIELDS 77

ไทยสมุทร มอบ DIY FACE SHIELDS 77,650 ชิ้น

OCEAN LIFE ไทยสมุทร จับมือพันธมิตร DIY FACE SHIELDS 77,650 ชิ้น มอบให้บุคลากรทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบหน้ากากป้องกันละอองแบบเต็มใบหน้า FACE…