Browsing Tag

Cyber Guard Plus

TIP จับมือ Cisco รุกตลาดประกันภัยไซเบอร์ ผุด“Cyber Guard Plus” เจาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง

ทิพยประกันภัย จับมือ ซิสโก้ เปิดตัว แผนประกันภัยไซเบอร์การ์ดพลัส “TIP Cyber Guard Plus Powered by Cisco” เจาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางเพื่อปกป้องและคุ้มครองความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดจากการโจมตี หรือตกเป็นเป้าหมายของอาชญากรรมทางไซเบอร์…