Browsing Tag

BIMSTEC

กทท. ผนึก ท่าเรืออินเดีย เปิดฉากขนส่งทางน้ำผ่านท่าเรือระนอง ทะเลอันดามัน กระตุ้น ศก. กลุ่มประเทศ…

กทท. ผนึก ท่าเรืออินเดีย เปิดฉากขนส่งทางน้ำผ่านทะเลอันดามัน สนองนโยบาย “บิ๊กตู่” กระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่ม BIMSTEC ดัน “ท่าเรือระนอง” รับตู้สินค้าเพิ่ม ฝันปีนี้ฟันรายได้ 30 ล้าน ด้าน “ท่าเรือกฤษณาปัทนัม” เล็งดึงคนมาใช้…