Browsing Tag

878 ล้านบาท

กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เบี้ยประกันรวม 9,878 ล้านบาท

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในไตรมาสที่ 3/2562 กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันรับปีแรกจำนวน 1,948 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากไตรมาส 3 ปี 2561…