Browsing Tag

3 ยุทธศาสตร์หลัก

ไทยประกันชีวิต ชู 3 ยุทธศาสตร์หลัก มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ไทยประกันชีวิตชูเป้าหมายธุรกิจมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการทำกำไรที่เหมาะสม จับมือไทยพัฒน์จัดทำแผนแม่บท SDGs เป็นแห่งแรกในธุรกิจประกัน เน้น 3 ยุทธศาสตร์หลัก ยึดมั่นคำสัญญา คุ้มครองป้องกัน และสร้างความรุ่งเรือง…