Browsing Tag

3 กองทุน

กสิกรไทยจับมือรพ.ชลบุรี เปิดตัวแอป CBH PLUS ผู้ป่วยเช็คสิทธิ์รักษาผ่านแอปได้เอง

ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพจิตร์ วราชิต ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ. สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6   ผศ. (พิเศษ) นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช  …