Browsing Tag

24 มิ.ย.นี้

24 มิ.ย.นี้ ครั้งแรกของประเทศไทยกับประสบการณ์การซื้อพันธบัตรผ่านวอลเล็ต

จากการที่ธนาคารกรุงไทย ได้รับความไว้วางใจ ในการพัฒนาช่องทางการซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ผ่านวอลเล็ต สบม. (วอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง) บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งเป็นการซื้อขายพันธบัตรแบบดิจิทัลครั้งแรกของประเทศ…