Browsing Tag

135 ครัวเรือน

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งพลังความรักดูแลชุมชมข้างเคียง จัดถุงยังชีพมอบให้ชุมชนคลองไผ่สิงห์โต 135 …

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ เล็งเห็นถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จึงได้นำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา…