Browsing Tag

000 บาท นาน 60 วัน

“กรุงศรี” จับมือ “ซิกน่า” มอบประกันโควิด-19 ฟรี! คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท นาน 60 วัน

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมกับ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งต่อความห่วงใยให้กับลูกค้า สนับสนุนการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ มอบประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฟรี! สำหรับลูกค้าจำนวน 1,000…