Browsing Tag

000 ฉบับ แก่กลุ่มอาสาดับไฟป่า

คปภ. ผนึกพลังภาคธุรกิจประกันภัย…

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ…