Browsing Tag

ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

กรุงเทพประกันภัยเพิ่มการบริการต่างๆ ผ่าน LINE ให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดให้บริการด้านประกันภัยผ่าน LINE Official Account ของบริษัทฯ โดยใช้ชื่อว่า @bangkokinsurance เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการให้บริการประกันภัยแก่ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น…