Browsing Tag

ไม่กระทบธุรกิจ

BGRIM ย้ำ ADB ขายหุ้นบางส่วน ไม่กระทบธุรกิจและการสนับสนุนในอนาคต

BGRIM เผย การขายหุ้นเพียงบางส่วนของ ADB ในสัดส่วนประมาณ 2.61% จากเดิมถือหุ้น 4.72% เป็นไปตามนโยบายภายในของและเป็นการบริหารวงเงินภายในของ ADB เพื่อ รองรับการลงทุนในโครงการของ BGRIM ในอนาคตย้ำไม่กระทบพื้นฐานธุรกิจ…

ซีพีเอฟยันสหรัฐอเมริกายกเลิก GSP ไม่กระทบธุรกิจ ย้ำธุรกิจเติบโตตามเป้า ภาวะสุกรดีขึ้นต่อเนื่อง

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวถึง กรณีที่สหรัฐอเมริกายกเลิก GSP ในสินค้าจากไทยในอีก 6 เดือนข้างหน้าว่า สินค้าที่บริษัทส่งออกจากประเทศไทยในกลุ่มที่จะโดนตัด GSP…