Browsing Tag

ไตรมาสแรกปี 62

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรกปี 62

 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศยอดจำหน่าย ไตรมาสแรกปี 2562 เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยยอดจำหน่ายรวม 23,991 คัน เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีก่อน…