Browsing Tag

ไช่เหนี่ยวเน็ตเวิร์ค

“สนธิรัตน์” ยกทัพผู้บริหารตะลุยไช่เหนี่ยวเน็ตเวิร์ค…

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการนำคณะซึ่งพร้อมด้วย นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี…