Browsing Tag

ให้ไปได้ไกล

กสิกรไทย เปิดตัว KATALYST โครงการเร่งศักยภาพสตาร์ทอัพไทย

กสิกรไทย เปิดตัวโครงการ KATALYST (แคททะลิสต์) เร่งศักยภาพสตาร์ทอัพไทย ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจขยายธุรกิจ และมีแนวทางไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์องค์กรของธนาคาร ร่วมกันสร้างคุณค่าทางธุรกิจ (Co-Creation) ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ให้คำปรึกษา…