Browsing Tag

ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ตลอด 24 ชั่วโมง

ทิพยประกันภัย พร้อมดูแลลูกค้าที่เกิดเหตุ ช่วงเวลาเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดใหญ่ ทิพยประกันภัย กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงสามารถให้บริการด้านรับเเจ้งเหตุและดูแลลูกค้าหากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และแจ้งเหตุเข้ามาในช่วงระยะเวลาที่มีการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิว ที่มีผลบังคับใช้ในวันแรก วันที่…