Browsing Tag

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจจับมือกรุงไทยพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

พลตำรวจโท อาชวันต์ โชติกเสถียร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และนายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกประสานความร่วมมือในการพัฒนาบัตรประจำตัวนักเรียน…