Browsing Tag

โตสวนกระแส

BGRIM โตสวนกระแส โชว์กำไร Q2/63 พุ่ง 62.5% แถมปันผลระหว่างกาล 0.15 บาทต่อหุ้น

BGRIM โชว์ศักยภาพ คว้ากำไรไตรมาส 2/2563 เติบโต 62.5% แตะ 1,017 ล้านบาท จากการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการ COD โรงไฟฟ้าใหม่ และการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าอ่างทอง เพาเวอร์ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของลูกค้านิคมอุตสาหกรรม…