Browsing Tag

โครงการ BMW Service Apprentice Program สู่ปีที่ 10

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป สานต่อโครงการ BMW Service Apprentice Program สู่ปีที่ 10 …

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมเสริมความแข็งแกร่งของประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตยนตรกรรมระดับโลก เตรียมพร้อมรากฐานการศึกษาและทักษะด้านยานยนต์แก่นักศึกษาอาชีวะในระบบทวิภาคีภายใต้โครงการ BMW Service Apprentice Program …