Browsing Tag

โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา จูเนียร์ โกคาร์ท แอดวานซ์ เทรนนิ่ง”

อลิอันซ์ สานต่อโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา สานฝัน ปันสนามฟุตบอลให้น้อง” จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

อลิอันซ์ อยุธยา มุ่งส่งเสริมความฝันของเด็กไทยที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอล โดยสานต่อโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา สานฝัน ปันสนามฟุตบอลให้น้อง” จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  โดยที่ผ่านมา บริษัทฯได้เข้าทำการปรับปรุงสนาม ไปแล้ว 33  แห่ง ทั่วประเทศ  …

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ต่อยอดความสำเร็จชวนเยาวชนเพิ่มประสบการณ์  กับโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา…

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำแนวคิด   “Explore the Future With Us”  ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการส่งเสริมเยาวชนในปีนี้  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนไทยออกไปค้นหาสิ่งใหม่ๆ รอบตัว โดยได้สนับสนุนโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา จูเนียร์…