Browsing Tag

โครงการอบรมแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

สุขภาพหนึ่งเดียว

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One health)   “ชุมชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ปลอดพิษสุนัขบ้า ปราศจากเชื้อค้างคาว” …