Browsing Tag

โครงการคลองเตยดีดี

เมืองไทยประกันภัย เปิดตัวโครงการ “คลองเตยดีดี” มุ่งสู่การพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต

เมืองไทยประกันภัย จับมือ Harvard Graduate School of Design และศิษย์เก่า Harvard GSD ในประเทศไทย สำรวจและวิจัยพื้นที่ชุมชนคลองเตย ในโครงการ “คลองเตยดีดี” มุ่งปูทางสู่การพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยแห่งอนาคตเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคง…