Browsing Tag

แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต เดินหน้าสร้าง Eco-Health System เปิดตัวการดูแลรูปแบบใหม่ “แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต”

ไทยประกันชีวิตมุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต เดินหน้าสร้าง Eco-Health System ส่งเสริมคนไทยมีสุขภาพดีทุกมิติ เปิดตัวการดูแลรูปแบบใหม่ “แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต” บริการเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์และทำธุรกรรมด้วยตนเอง ตอบโจทย์ลูกค้ายุค New Normal…