Browsing Tag

แรงงาน 4.0

จ.ขอนแก่น จัด “ดิจิทัล จ๊อบแฟร์ 2018” ครั้งที่ 2 เดินหน้าตลาดแรงงาน 4.0

ที่ห้องประชุมสัมมนา อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายไชยปราการ พึ่งไท หัวหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น นายทรงศักดิ์ ทองไทย…