Browsing Tag

แรงงานต่างชาติขึ้น

สายรถเมล์ที่แรงงานต่างชาติขึ้นใช้บริการเป็นจำนวนมาก ที่มาจากฟากมหาชัยปากน้ำ เข้ามาในกรุงเทพ ที่ต้องเฝ้าระวัง รับมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ เห็นมีขอมาว่ารถเมล์สองแถวสายไหนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เข้ากรุงเทพ มีดังนี้ สาย ปอ.7…