Browsing Tag

แผนประกันชีวิต

อาคเนย์ ส่งแผนประกันชีวิตและสุขภาพ “แฮปปี้ คิดส์” ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลลูกน้อย

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ส่งแผนประกันชีวิตและสุขภาพเด็ก “แฮปปี้ คิดส์” เพื่อเติมเต็มความสุขของพ่อแม่ และลูกน้อย เบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ 51 บาท มีให้เลือกถึง 2 แผนทั้งเพศหญิงและชาย คุ้มครองครอบคลุมทั้งชีวิตและค่ารักษาพยาบาลกว่า …