Browsing Tag

แบงก์ยอดเยี่ยมในประเทศไทยและอาเซียน

กสิกรไทย คว้า 2 รางวัลไพรเวทแบงก์ยอดเยี่ยมในประเทศไทยและอาเซียน ที่สิงคโปร์

นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคาร  รับ 2 รางวัลไพรเวทแบงก์ยอดเยี่ยม ในประเทศไทยและอาเซียน ได้แก่ รางวัลธนาคารที่ให้บริการไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Private Bank in Thailand)…