Browsing Tag

แนวทางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับปรับปรุงใหม่

“คปภ.- สมาคมประกันวินาศภัยไทย” เปิดแนวทางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับปรับปรุงใหม่…

“คปภ.- สมาคมประกันวินาศภัยไทย” เดินสายสร้างความเข้าใจแนวทางปฎิบัติคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เผยหลังบังคับใช้คำสั่งนายทะเบียนที่ 10/2563 ข้อพิพาทด้านการประกันภัยรถยนต์ทั่วประเทศ “ช่วงเมษายน-กันยายน 2563”…