Browsing Tag

เอไอเอ ประเทศไทย

เอไอเอ ประเทศไทย รับประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายปกป้อง ยินดีผล ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวแทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ…

เอไอเอ ประเทศไทย จัดงาน AIA Annual Agency Awards Presentation 2019 มอบรางวัลเกียรติยศ…

เอไอเอ ประเทศไทย จัดงาน AIA Annual Agency Awards Presentation 2019 งานมอบรางวัลเกียรติยศที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ประจำปี 2562 ซึ่งมอบให้แก่ผู้บริหารหน่วยและตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอที่มีผลงานยอดเยี่ยม “ที่สุดแห่งปี…

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดบริการ AIA Corporate Cardless Service ใช้สิทธิพิเศษประกันกลุ่มรูปแบบใหม่

 เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวบริการ  AIA Corporate Cardless Service ใช้สิทธิพิเศษประกันกลุ่มรูปแบบใหม่ เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) แทนการใช้บัตรสิทธิพิเศษประกันกลุ่มเอไอเอ (บัตรสีฟ้า) เมื่อเข้ารับบริการ ณ…

เอไอเอ ประเทศไทย เพิ่มผลประโยชน์ “โบนัสพิเศษยามเกษียณ”

เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนคนไทยให้ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมพร้อมการวางแผนเกษียณอย่างมั่นคง ประกาศปรับเพิ่มผลประโยชน์สำหรับแบบประกันเอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) และเอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค์) โดยได้เพิ่มผลประโยชน์…

เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัล “International Life Insurer of the Year – Thailand” เป็นปีที่ 3

นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เอไอเอ ประเทศไทย รับมอบรางวัลเกียรติยศ International Life Insurer of the Year - Thailand จากงาน Insurance Asia Awards 2020 ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ที่เอไอเอได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร…

เอไอเอ ประเทศไทย ปลื้ม AIA Live มีผู้เข้าร่วมงานออนไลน์กว่า 50,000 คน

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมจัด AIA Live กิจกรรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตครั้งแรกในเอเชีย พร้อมเอไอเอ 13 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานออนไลน์กว่า 50,000 คน ตอกย้ำคำมั่นสัญญา “Healthier, Longer, Better Lives…

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวช่องทางชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ AIA iService

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวช่องทางการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ AIA iService เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง…

เอไอเอ ประเทศไทย รับมอบโล่ Excellence in Education (EIE) 2020

นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Excellence in Education (EIE) ประจำปี 2563 จากสถาบัน Life Office Management Association (LOMA) จาก นายสุรพล ทองทูลทรัพย์…

เอไอเอ ประเทศไทย คว้าแชมป์อันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ติดต่อกันเป็นปีที่ 13

เอไอเอ ประเทศไทย ครองแชมป์อันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (Thailand National Quality Awards: TNQA 37th) เป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน โดยปีนี้ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ สามารถคว้ารางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563…

เอไอเอ ประเทศไทย สนับสนุนหมวกนิรภัย 400 ใบ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดนครปฐม พะเยา และแพร่ สนับสนุนหมวกนิรภัยรวมจำนวน 400 ใบ ภายใต้โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดยแบ่งมอบให้แก่จังหวัดนครปฐม 200 ใบ…