Browsing Tag

เหตุการณ์ที่โคราช

TIC ไทยประกันภัย มอบความคุ้มครองแก่ลูกค้าแล้วเสร็จ จากเหตุการณ์ที่โคราช

กรณีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง TIC ไทยประกันภัย นำโดย ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เร่งให้ทีมดำเนินการดูแลการจ่ายสินไหมฯ…