Browsing Tag

เสริมความเชื่อมั่นผู้เอาประกันภัย

บอร์ด คปภ. อนุมัติร่างประกาศปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล เสริมความเชื่อมั่นผู้เอาประกันภัย

บอร์ด คปภ. ไฟเขียว..! ร่างประกาศปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล การควบคุม และการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน เน้นการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย ดร. สุทธิพล…