Browsing Tag

เศรษฐกิจไทยยุคดิจิทัล

เคทีซีผนึก 5 ธุรกิจออนไลน์ “เจาะลึกธุรกิจอีคอมเมิร์ซและช้อปปิ้งออนไลน์ ทางออกเศรษฐกิจไทยยุคดิจิทัล”

เคทีซีร่วมกับ 5 บิ๊กพันธมิตรธุรกิจอีคอมเมิร์ซและช้อปปิ้งออนไลน์ “ลาซาด้า” “ทีวี ไดเร็ค” “ซิลิงโก้” “ลอรีอัล” และ “พอลพ่า บาย ดามาคัน” เผยมุมมองในการนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน…