Browsing Tag

เริ่มต้นเพียงวันละ 4 บาท

แอกซ่าประกันภัยเปิดขายแผนประกันมะเร็งออนไลน์ เริ่มต้นเพียงวันละ 4 บาท

แอกซ่าประกันภัย บริษัทชั้นนำด้านธุรกิจประกันภัยระดับโลก เปิดขายแผนประกันโรคมะเร็งออนไลน์ “แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์” (AXA SmartCare Cancer) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลทางด้านการเงินและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล…