Browsing Tag

เมดิกซ์

กลุ่มบริษัทเอไอเอ ร่วมมือเมดิกซ์ ส่งมอบการดูแลด้านสุขภาพลูกค้าเอไอเอ

การร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างกลุ่มบริษัทเอไอเอกับเมดิกซ์ (Medix) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพทางการแพทย์ระดับโลก เพื่อส่งมอบการดูแลด้านสุขภาพและผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าเอไอเอ  กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ…