Browsing Tag

เพื่อสร้างความยั่งยืน

กรุงไทยมุ่งสร้างการเติบโตของธุรกิจยึดหลักบรรษัทภิบาลเพื่อสร้างความยั่งยืน

ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมบูธธนาคารกรุงไทย ในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารร่วมให้การต้อนรับภายในงาน ที่ธนาคารแห่งประเทสไทย…

คปภ. จัดใหญ่สัมมนาวิชาการ Thailand Insurance Symposium 2019

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดย สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เปิดเวทีระดมความรู้ในงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2562 (Thailand Insurance Symposium 2019)…