Browsing Tag

เพื่อช่วยเหลือลูกค้าถึงสิ้นปี 63

BKI ขยายเวลาผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าถึงสิ้นปี 63

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ขยายระยะเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563…