Browsing Tag

เพื่อชุมชนมีสุข

เพื่อนชุมชนประกาศความร่วมมือครบรอบ 10 ปี เพื่อชุมชนมีสุข สร้างต้นแบบพัฒนา ระยอง สู่ความยั่งยืน

“สมาคมเพื่อนชุมชน” ขับเคลื่อน มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ (MTP) ครบรอบ 10ปี พัฒนาภาคีเครือข่าย ต้นแบบความร่วมมือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (Collaborative Model) ภาครัฐ และชุมชน ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน…