Browsing Tag

เพิ่มบริการใหม่พิเศษแก่ลูกค้าเอไอเอ

เอไอเอ เพิ่มบริการใหม่ Medix เพื่อลูกค้า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวบริการใหม่พิเศษเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอ ที่ได้รับสิทธิการใช้บริการ Medix ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยคลายความกังวลและให้การสนับสนุนในช่วงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)…