Browsing Tag

เผยโควิด-19

‘ช้อปปี้’ เผยโควิด-19 หนุนการชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลโต

ช้อปปี้เผยโควิด-19 กระตุ้นการชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลเติบโต ส่งผลต่อเนื่องไทยก้าวสู่สังคมไร้เงินสดตอบรับยุคนิวนอร์มัล กว่า 60% ของผู้ใช้งานที่เลือกชำระด้วยช่องทางดิจิทัลเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่…