Browsing Tag

เปิดให้ซื้อประกันการเดินต่างประเทศ

กสิกรไทยเปิดตัวซื้อประกันเดินตปท.บน K PLUS เริ่มต้น 170 บาท

ธนาคารกสิกรไทย เปิดให้ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศบน K PLUS ชูจุดเด่นลูกค้าสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามงบประมาณ เริ่มต้นเพียง 170 บาท ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกับรพ.เครือข่ายทั่วโลก…